ติดต่อวิทยาลัย

DSC00030

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ

เลขที่ 4  ถ.หทัยราษฏร์  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510

โทรศัพท์  0-2540-0056  โทรสาร  0-2540-0062

Website : www.mba-vc.ac.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 https://goo.gl/maps/aQ8pu1vi96K2